Poesía de resistencia

“Polas escouras
do buque, coceñemos a cantidade das súas viaxes,
polas escouras da nosa pel
cantas veces amamos”

[Cristina Peri Rossi]