María Reimondez [Poesía contra coronavirus]

Tradutora e intérprete, escritora e activista, María Reimóndez inzou unha escrita coa que percorre todos os xéneros, sempre dende unha ollada feminista crítica e transformadora. Dende hai varios anos comparte de cando en vez no escenario a xenerosidade creativa de Mercedes Peón, a quen gosta de introducir como personaxe nas súas novelas d’O ciclo dos elementos.