Poesía de resistencia

“Un rostro é un rostro é un deserto florecido”

[Raúl Zurita]