Poesía de resistencia

DIS: “Vai vir a luz”. Non é a sua hora
pero ti descoñeces a imposibilidade:
pensas a luz”

[Antonio Gamoneda]