Poesía de resistencia

“Como se aprende a mirar
se o íntimo inunda sempre
as acuosas cristaleiras do mundo?”

[Carlos Lema]