Quico Valeiras [Poesía contra coronavirus]

Tras estudar filosofía, Quico Valeiras traballou na hostelaría ata que Alicia Fernández e Eduard Velasco lle ceden o testemuño da libraría no proxecto colectivo de Chan da Pólvora, onde impulsou un singular programa de recitais. No ano 2019 publica o seu primeiro poemario, Tempo da cireixa, e participa no macroproxecto Arrincando marcos, que coordina o director de Edicións Positivas, Francisco Macías. O seu desexo, confesa, «é chegar a ter un posto de algodón de azucre propio e dedicarme á venda ambulante».