Poesía de resistencia

“No voo cunha partícula
de pó podes recoñecer o acougo da montaña”

[María do Cebreiro]